Kad netiekam galā ar apkārtējās informācijas daudzumu un parādās vajadzība  sakārtot finansu un attiecību vidi sev apkārt, nākas veidot savu datu bāzi. Mums ir reālas iestrādes šādiem gadījumiem. Iesakāmākais variants ir paņemt telefona kontaktu sarakstu un pievienot katram kontaktam mapīti, kurā turpmāk krāsies visa informācija, kas tieši sasitīta ar šo kontaktu, parasti tie ir sociālo tīklu ziņojumi ( whatsapp, telegramm, FB un tml.), telefona īsziņas, telefonsarunu ieraksti, e-pasta sarakste, atgādinājumi no plānotāja un cita svarīga informācija. Vēlāk iespējams papildināt šo informāciju, izvēlēties lietas, ko atļaut skatīt citiem, pielietot meklēšanu un jau sākt plānot konkrētas darbības ar konkrētām personām.