Lai saprastu, kur esat nokļuvuši, mēģināsim īsi pastātīt par mūsu attieksmi pret darbu, kvalitāti, darītājiem un pasūtītājiem.

Ar tiem, kam primārais ir tikai nopelnīt, mums noteikti nav pa ceļam.

Uzsākot jebkuru darbu, tas jānoved līdz galam.

Pirms uzsāk kaut ko darīt ir jābūt mērķim un plānam, kā to sasniegt,

Kārtība darba vidē ir tieši saistīta ar darba kvalitāti.

Ja darāmais darbs nedod gandarījumu, tad kā speciālists neesi savā vietā.

Darba laiks ir jāmāk sadalīt tajā, ko veltam izpildei un tajā, kad mācamies.

Dari citam tā, kā darītu priekš sevis.

Ja darbu nevar veikt kvalitatīvi, tad to nedara nemaz.